Mirka Smíšková - lektorka angličtiny a němčiny

Pomáhám lidem najít si cestu k cizímu jazyku

Mgr. Miroslava Smíšková

jazyková koučka a lektorka angličtiny a němčiny

Jsem certifikovaná jazyková koučka (Neurolanguage Coach®) a pomáhám lidem, aby si ve světě cizích jazyků našli vlastní cestu, už nikdy se v něm neztratili a začali více spoléhat na svoje vlastní schopnosti a dovednosti.

Co považuji při výuce za nejdůležitější?

Již dlouho vím, že se cizí jazyky dnes dají učit úplně jinak. Avšak většina studentů s nimi bojuje, protože se je učit neumí. Já sama hledám stále nové cesty a způsoby, jak své klienty vést správným směrem a jak jim pomoci, aby získali dostatek sebevědomí a odvahy a dokázali vyjádřit své myšlenky, pocity a názory i v cizím jazyce, nebáli se chyb a naučili se vnímat učení cizího jazyka jako velké dobrodružství.

Na učení jazyků totiž ještě žádná kouzelná pilulka neexistuje. Je to poctivá práce, ale vynaložené úsilí přinese své ovoce. Aby byli lidé ve studiu úspěšní a cizí jazyk se opravdu naučili, musí změnit svůj vlastní přístup a vytvořit si svůj vlastní systém.

Pokud student není přesvědčený o tom, že se cizí jazyk opravdu chce naučit, nenaučí se ho. Pokud se však do toho pustí, cizím jazykem se obklopí, začne ho objevovat, naučí se respektovat jeho zákonitosti, nesoustředí se jen na to, co neumí, začnou se dít zázraky.

Každý člověk je jedinečný a stejně tak i jeho příběh spojený často se selháním, strachem z neúspěchu, s bezmocí, s pocitem méněcennosti.

Společně s klienty hledáme nové možnosti, které povedou ke změně jejich postoje k sobě samotnému a k posílení důvěry v jejich vlastní jazykové schopnosti.

Zaměřuji se na techniky, které jim pomáhají v tom, aby se v komunikaci s druhými lidmi naučili aktivně naslouchat, uměli pohotově reagovat v různých situacích a učili se pracovat se svými emocemi. Učím je, jak k sobě tak i k druhým lidem přistupovat s větší laskavostí a soucitem, jak pracovat s chybami, překážkami a karamboly, jak přizvat do svého života více lehkosti, radosti a hravosti

Vytvářím pro ně bezpečný prostor pro rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností jejich vlastním tempem s ohledem na jejich potřeby. 

Proč si vybrat za lektorku právě mne?

Cizí jazyky jsou moje srdeční záležitost.

Věnuji se jim už více než dvacet let. Německý jazyk jsem vystudovala a používám ho každý den. Jako Neurolanguage Coach® se snažím své klienty motivovat a inspirovat, rozvíjet jejich silné stránky a důvěru v sebe sama. Jsem přesvědčena o tom, že mají potřebné dovednosti k tomu, aby se cizí jazyk naučili. Dokážu jejich skrytý potenciál objevit a podpořit je v tom, v čem jsou dobří a pomoct jim tam, kde je třeba se zlepšovat. Umím pracovat s jejich strachy a mentálními bloky. Pomáhám jim je odbourávat. Mnoho mých klientů oceňuje vysokou a kvalitní pedagogickou průpravu, nároky a hodnoty, které jsem si odnesla z akademického prostředí. Zároveň také schopnost naslouchat, empatii a lidský přístup.

Důvěra a individuální přístup jsou pro mne prioritou

Důvěra, stabilita a profesionální přístup ke klientovi jsou moje základní hodnoty. Jako Neurolanguage Coach® se řídím etickým kodexem, principy a zásadami ICF (International Coach Federation). Ke klientovi vždy přistupuji jako k partnerovi, respektuji jeho osobnost, jeho hodnoty potřeby a očekávání. Podporuji ho v rozvoji jeho jazykových dovedností. Pozorně sleduji každý jeho pokroky a motivuji ho ve chvílích, kdy to vypadá, že to chce vzdát. Dám pozor na to, aby svůj cíl neztratil z dohledu a vedu ho k němu postupně krok za krokem. Intuitivně dokážu reagovat na aktuální situaci v hodině a na potřeby klienta a volím pak, takový přístup, který je v daný moment nejefektivnější.

Angličtina i němčina s jedním lektorem

Lidé, kteří se mnou pracovali před vámi, velmi oceňují, že se mohou se mnou zdokonalovat v obou cizích jazycích. Je to především proto, že se jim líbil způsob spolupráce a přístup k výuce, pestrý výběr témat a materiálů a konverzace cílená na jejich individuální potřeby v obou jazycích na stejně vysoké a profesionální úrovni.

Ráda nastuduji i odborná témata

Z akademického prostředí jsem si odnesla široký všeobecný přehled o tématech ze společenských a přírodních věd, moderních technologií a životního stylu. Stále se v těchto oblastech vzdělávám a hledám si nové informace, které bych mohla s mými klienty sdílet. Pečlivě vybírám taková témata, která moje klienty baví, podněcují jejich zvědavost, inspirují, motivují, vedou je ke kritickému myšlení a především rozvíjejí jejich jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a němčině.

Mirka Novotná

„Nejcennější zkušenost, kterou jsem však ve svém životě udělala, a snažím se jí předávat dál je, že cizí jazyky jsou nejen pracovním nástrojem, ale především klíčem k srdcím lidí.“

Ve světě cizích jazyků se pohybuji už dvacet pět let

Svou pedagogickou dráhu jsem zahájila na akademické půdě, kde jsem působila téměř sedm let jako odborná asistentka na Katedře germanistiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Vyzkoušela jsem si také, jaké to je učit na střední škole. Spolupracovala jsem s několika jazykovými školami, kde jsem vedla individuální, firemní i klasické kurzy pro veřejnost.

Při práci se studenty, a později s klienty, jsem vyzkoušela pestrou škálu přístupů a metod. Snažila jsem se, aby hodiny plynuly, aby v nich panovala přátelská atmosféra, aby se v nich studenti cítili dobře a všechny aktivity od gramatiky přes poslechy až po vlastní konverzaci vedly k jednom cíli – naučit se anglicky nebo německy. I přesto všechno se stávalo, že studenti přišli o motivaci, nakonec svoje veškeré snažení vzdali a kurz opustili. Byl to začarovaný kruh.

Začala jsem si tedy velmi brzo klást otázky, proč se to tak děje a jak já jako lektorka můžu přispět k tomu, aby se postoj mých studentů a klientů ke studiu cizího jazyka změnil, aby z toho měli radost a zažili při svém snažení konečně úspěch. A hlavně, aby našli svoji vlastní cestu, svoji vlastní metodu, která je pro ně nejlepší a která by je dovedla k cíli, který si oni sami nastaví.

Setkání s Neurolanguage Coachingem®

Na jaře 2017 jsem se dozvěděla o metodě Neurolanguage Coaching®.  Oslovilo mě především propojení výuky cizích jazyků a koučinku. Čím více jsem se o tuto metodu zajímala, tím více se mnou její principy rezonovaly. Na konci roku 2017 jsem úspěšně absolvovala kurz a stala se certifikovanou jazykovou koučkou - Neurolanguage Coach.® (Metoda a koncept Neurolanguge Coaching® je registrována v USA a Evropě jako obchodní značka pod jménem Rachel Marie Paling a akreditována International Coaching Federation / ICF).

Jako Neurolanguage Coach® umím lépe s klienty nastavit jejich cíle. V rámci koučinku nepracujeme s učebnicemi. Pomocí dobře položených otázek společně najdeme, na co se chce klient opravdu zaměřit, jak velká a skutečná je jeho motivace. Kolik času a energie je ochoten a může studiu reálně věnovat. V rámci konzultace také odhalíme mentální bloky, které klientovi brání v tom, aby opravdu uspěl. S tím také souvisí i citlivé řešení situací, kdy klient ztrácí motivaci nebo narazíme na jeho či její psychický blok ve spojení s učením cizího jazyka. Tady pak vycházíme z poznatků moderní neurovědy, kdy nastavíme způsob výuky tak, aby co nejlépe vyhovoval tomu, jak se klient učí v souladu s nastavením jeho mozku (brain-friendly). Celý přístup k výuce plně respektuje individuální potřeby klienta. Klient vždy ode mě dostává zpětnou vazbu a společně pak hodnotíme, co se již povedlo zvládnout a čemu je ještě třeba věnovat pozornost.

Němčina a studium germanistiky

Vystudovala jsem germanistiku a historii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zde jsem dostala příležitost procestovat v rámci několika studijních a stipendijních pobytů Německo, Rakousko i Švýcarsko a také publikovat v odborných časopisech. 

Němčina je jednoznačně moje srdeční záležitost. Baví mě o ní psát a představovat ji lidem úplně z jiné perspektivy, než jak ji spousta lidí vnímá. Na němčině mě baví, že je to jazyk, který má systém, že si s ním můžeme hrát, že dokáže být i libozvučná a že k ní přes češtinu máme možná blíž, než si myslíme.

Angličtina mi otevřela dveře k anglické literatuře

S angličtinou jsme k sobě hledaly cestu mnohem déle, nakonec si i ona moje srdce získala. Angličtina mi otevřela dveře k anglické literatuře, anglickému filmu a k anglosaské kultuře a způsobu myšlení vůbec. Svůj zájem o angličtinu jsem spojila s cestováním a postupně navštívila Spojené státy americké, Irsko, Velkou Británii a několik měsíců pobývala v australském Sydney. Jsem také držitelkou certifikátů CAE a CPE.

Co mě baví kromě jazyků...

Neodolám vůni čerstvě upražené kávy a krásným knihám.

Ráda cestuji do dalekých zemí.

Nejčastěji mě najdete s knihou v ruce v nějakém útulném knihkupectví, v kavárně nebo v papírnictví.

Inspiraci, radost, lehkost a hravost mi do života vnášejí moje (staro)nové záliby – toulky přírodou, arteterapie, krasopsaní, aromaterapie, creative writing a journaling. Tady se vracím k sobě a objevuji své vnitřní světy. Skrze barvy, vůně a psané slovo nacházím a poznávám různé formy sebevyjádření. Své zkušenosti, osobní prožitky a vhledy pak předávám dál ve svých workshopech. Ukazuji tak lidem, jak i oni mohou v cizím jazyce najít svůj hlas, vydat se na cestu k sobě do srdce, poskytnout své duši láskyplný zájem, který působí jako hojivý balzám vonící po heřmánku, propojit se s ní a přitom zažít nádherná dobrodružství.

Pokud chcete mít někoho, kdo vás na vaší cestě podpoří, bude motivat, pomůže se lépe orientovat a dodává vám odvahu, bude mi ctí být vaší jazykovou koučkou, lektorkou a průvodkyní světem cizích jazyků.