Individuální koučování v anglickém a německém jazyce

Koučování probíhá prostřednictvím platformy Skype nebo ZOOM.

Individuální koučování v anglickém a německém jazyce nabízím klientům, kteří jsou připraveni a chtějí prostřednictvím cizího jazyka změnit svůj přístup k životu, ke vztahům nebo k práci a přepsat svůj příběh. 

Každý člověk je jedinečný a stejně tak i jeho příběh spojený často se selháním, strachem z neúspěchu, s bezmocí, s pocitem méněcennosti.

Společně s klienty hledáme nové možnosti, které povedou ke změně jejich postoje k sobě samotnému a k posílení důvěry v jejich vlastní jazykové schopnosti.

Dále se s nimi zaměřuji na techniky, které jim pomáhají v tom, aby se v komunikaci s druhými lidmi naučili aktivně naslouchat, uměli pohotově reagovat v různých situacích a učili se pracovat se svými emocemi. Učím je, jak k sobě tak i k druhým lidem přistupovat s větší laskavostí a soucitem, jak pracovat s chybami, překážkami a karamboly, jak přizvat do svého života více lehkosti, radosti a hravosti

Vytvářím pro ně bezpečný prostor pro rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností jejich vlastním tempem s ohledem na jejich potřeby. 

V rámci individuálního koučování pracuji s principy všímavosti (mindfulness), s metodou EFT (Emotional Freedom Technique, Tapping) a vycházím z koučovacích technik (Neurolanguage Coaching®). Dále využívám celou paletu kreativních nástrojů jako je tvoření koláží, creative writing a journaling (psaní deníků), malování a kreslení, slow reading a bibliotherapy (pomalé čtení a terapie knihou). Vše probíhá v angličtině nebo v němčině.

Klíčovými jazykovými dovednostmi, na které se v rámci individuálního koučování zaměřuji a pomáhám kultivovat jsou mluvení, poslech, psaní a čtení

Pokud chcete mít někoho, kdo vás na vaší cestě podpoří, bude motivat, pomůže se lépe orientovat a dodává vám odvahu, bude mi ctí být vaší jazykovou koučkou, lektorkou a průvodkyní světem cizích jazyků.

60 min. - osobní setkání a konzultace

Osobní zpětná vazba k vypracovaným úkolům

Doplňkové aktivity (videa, podcasty k tématu)

Materiály k samostudiu (pracovní listy)

„Dokážete v člověku probudit touhu vědět víc a být lepší a lepší. V minulosti jsem prošla více jazykovými školami a zažila několik učitelů angličtiny. Jen o jednom učiteli bych dokázala říct, že byl super. Ale Vy jste ještě víc, Vy jste nadšenec a hlavně jste po mně "tvrdě" šla, v pozitivním slova smyslu. Já sama angličtinou nekončím, jsem nadšená, že paní Smíšková ovládá i německý jazyk a ráda bych s ní oprášila základy němčiny a rozmluvila se.“
Ing Michala Svobodováobchodní oddělení, Biogena CB spol. s r. o. 
„S Mirkou se jazyk "neučíte", nýbrž vstřebáváte se vším, co k tomu patří. Kurzy Mirky Smíškové rozhodně doporučuji, protože je v tomto směru, z mého pohledu a zkušeností, nepřekonatelná. Má drive a je dokonalý "parťák".“
Štěpánka Tomáškovárecepční Lázně Aurora, Třeboň

Jak dosáhneme vašich jazykových cílů?

 • 1
  Objevíme vaši motivaci
  Motivace je základním stavebním kamenem. Každého člověka přitom pohání něco jiného. Společně objevíme, co konkrétně motivuje vás, co vás baví, inspiruje. Prozkoumáme možnosti, jak vaši motivaci dále rozvíjet.
 • 2
  Najdeme startovní čáru
  Na prvním setkání zjistíme, co už všechno umíte a kde se právě teď na vaší cestě nacházíte. Prozkoumáme, které výzvy jste už zvládli a se kterými se právě teď potýkáte.
 • 3
  Určíme si cíle a termíny
  Společně nastavíme konkrétní cíle a časový rámec, ve kterém tyto cíle chcete dosáhnout.
 • 4
  Objevíme váš oblíbený učební styl a techniky
  Zjistíme, jak se nejraději a nejpřirozeněji učíte, jak si nejlépe nové informace zapamatujete, ale i co vám je protivné a co vám úplně nesedí.
 • 5
  Vytvoříme váš individuální studijní plán
  Lidský mozek má rád věci, které nepřináší velké změny. Má rád pravidelnost. Proto, abyste se mohli cizímu jazyku věnovat pravidelně a obklopili se jím i mimo naše setkání, vytvoříme váš individuální plán. Ten bude vycházet z vašich individuálních potřeb a preferencí.
 • 6
  Odstraníme z cesty překážky
  Společně najdeme nové možnosti, které povedou ke změně vašeho postoje k učení cizího jazyka a zároveň k vašim jazykovým dovednostem. Budeme pracovat na posílení důvěry ve vaše vlastní schopnosti a znalosti.
 • 7
  Zpětná vazba a posilování motivace
  Dostanete příležitost a prostor k tomu, abyste se spolupodíleli na svém studiu výběrem materiálů, aktivit a technik učení, které jsou vám vlastní a které vás motivují. Tak poroste vaše sebedůvěra ruku v ruce se zájmem o cizí jazyk a zvýší se i pravděpodobnost, že v něm uspějete rychleji. 

  Jste to vy, kdo přebírá zodpovědnost za celý proces učení. Já jako lektorka a Neurolanguage Coach® vás na cestě ke změně budu podporovat, pomáhat vám rozvinout váš potenciál a nasměrovat vaši pozornost na to, co vás baví a přináší vám radost. 

  Po dosažení každého cíle dostanete prostor pro sebereflexi a sebehodnocení. Společně získané vědomosti shrneme, vyhodnotíme, dáme do souvislostí a ukotvíme.
 • 8
  Úspěšné dosažení cíle!
  Dostatečná motivace, správně nastavený individuální plán, odhodlání věnovat studiu cizího jazyka čas a energii, podpora klienta na jeho cestě s důrazem na jeho silné stránky vedou k úspěšnému dosažení vytčeného cíle.
„Po necelých deseti týdnech práce s Mirkou, jsem začala cítit jistotu v mluvení, porozumění, v myšlení. Prostě se cítím jistá. Mirce se podařilo změnit to, co se za léta jiným nedařilo.“
Mgr. Ivana Kozáková, Ph.D.BI/DWH Consultant, Adastra Praha
„Mirka Smíšková je pro mě nejlepší lektorkou cizích jazyků, jakou jsem kdy poznala. Pro Mirku není její práce jen povoláním, ale i posláním.“
Pavla Karlíčkováreferentka obchodního oddělení Zambelli, s.r.o. České Budějovice
Na kurzu je skvělé, že si předem řekneme, co budeme probírat. Jde tak spíše o vzájemný dialog a kompromis, který by měl vést k nejlepšímu výsledku. Kurz je dobře vedený i z hlediska koučování studenta. Vede k jeho sebe-motivaci a hledání vlastní cesty k dosažení stanoveného cíle. Kurz je pro mě spíše zábavou a ne stresovou záležitostí, které by se chtěl student raději vyhnout. Pozitivum vidím také v tom, že tento způsob spolupráce člověka donutí se jazyku více věnovat, neboť se musí pravidelně připravovat.
Ing. Jiří MatoušekSection Manager, Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice
Po návratu z ciziny do ČR jsem se rozhodla vrátit ke studiu AJ a hledala jsem různé možnosti výuky. Bohužel jsem velmi rychle zjistila, že nabízené kurzy mne nevyhovují, způsob výuky se mi nelíbí, není efektivní. Úplně náhodně jsem si koupila časopis Marianne, kde mne zaujal právě článek o Vás a o Vašem způsobu či přístupu k výuce anglického jazyka. Mimo jiné jste psala o tom, že každý je schopen se naučit, respektive mluvit cizím jazykem jen se musí najít způsob jak. A zároveň se soustředit na to co nás baví, důvod proč se učit cizím jazykům. A to byl ten impulz. Měla jsem pocit, že je to přesně to co hledám, to co potřebuji.
Miluše M. Kačírková,finanční manažerka, Praha

Cenové balíčky individuálního koučování v anglickém nebo německém jazyce

Výuka může probíhat osobně v mé učebně nebo prostřednictvím Skype.

 5 setkání

4 500 Kč

10 setkání

8 000 Kč

 1 měsíc
(4 týdny)

4 200 Kč

 3 měsíce
(12 týdnů)

11 400 Kč

 Obsah balíčku

 • 4 x 1:1 60 min: lekce angličtiny nebo němčiny/ English or German Language sessions - od úrovně B1+ a vyšší (intermediate/ upper-intermediate/ advanced)
 • 4 x aktivitka na procvičení psaného projevu/ writing assignment s doplňujícími otázkami a zpětnou vazbou ( 1 x týdně)
 • 4 x aktivitka na procvičení mluveného projevu jako nahrávka s doplňujícími otázkami a zpětnou vazbou (1 x týdně)

Balíček si lze objednat pomocí formulářů výše nebo e-mailem.
Platnost zakoupeného balíčku jsou 3 měsíce, po jejichž uplynutí jeho platnost propadá. Výuka se hradí vždy předem na bankovní účet.
Nejsem plátcem DPH.

Ceník je platný od 1.1.2022 

Nové klienty na 1:1 spolupráci přijímám znovu od ledna 2024.

Bude mi ctí a velmi ráda vás podpořím na vaši cestě s cizími jazyky. Pokud se vám moje práce líbí a chcete se mnou spolupracovat, můžete si rezervovat své místo  e-mailové adrese: mirka@smiskova.cz.

Pokud po první lekci zjistíte, že vám výuka nevyhovuje, vrátím vám peníze. 

V případě, že se nebudete moci zúčastnit hodiny, je nutné mě informovat nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Bude-li lekce zrušena v době kratší než 24 hodin před jejím začátkem, lekce bohužel propadá.

Pro koho se individuální koučování hodí?

Neurolanguage Coaching® (1) vám pomůže dosáhnout toho, po čem toužíte. Pomůže vám rozvinout vaše silné stránky a posílit důvěru va vaše vlastní schopnosti a dovednosti, v oblastech cizího jazyka, na kterých vám opravdu záleží.

Pro koho se hodí?

 • Jste středně pokročilí až pokročilí studenti cizího jazyka
 • Máte cíl, kterého chcete dosáhnout
 • Jste ochotní věnovat čas a energii nejen lekcím, ale i domácí přípravě, jste ochotni dívat se na videa, pracovat s doplňkovými materiály
 • Angličtina/němčina je vaší prioritou
 • Máte vlastní téma, které vás zajímá, a které chcete uchopit v cizím jazyce
 • Jste ochotni investovat do vašeho studia angličtiny/němčiny
 • Jste otevření změně, kterou Neurolanguage Coaching® s sebou přináší

Pro koho se nehodí?

 • Jste úplní nebo věční začátečníci
 • Jste středně pokročilí, ale máte zájem především o konverzaci
 • Na přípravu a domácí úkoly spíše nebudete mít čas
 • Angličtinu/němčinu ve svém každodenním životě nepotřebujete a chybí vám tedy potřebná motivace
 • Upřednostňujete práci s učebnicí a vyhovuje vám, když témata pro vás vybírá někdo jiný
 • Nejste přesvědčeni, že jazykový koučink pro vás bude přínosný
 • Nejste ochotni angličtině/němčině věnovat svůj čas a energii.

Chcete mít jistotu, že je pro vás můj styl výuky to pravé?

Využijte nabídky Konzultace, při které zjistíme vaše dosavadní jazykové zkušenosti a během individální konzultace vám navrhnu nejvhodnější učební techniky, kterou jsou pro vás nejúčinnější a nejpřirozenější. Na závěr získáte detailní zpětnou vazbu s individuálním studijním plánem. A pak se můžete rozhodnout, jestli chcete ve spolupráci pokračovat.

(1) Metoda a koncept Neurolanguge Coaching® je registrována v USA a Evropě jako obchodní značka pod jménem Rachel Marie Paling a akreditována International Coaching Federation / ICF