Neurolanguage Coaching®

Nový přístup a metoda ke studiu cizího jazyka vytvořený Rachel Marie Paling

Neurolanguage Coaching®(1) využívá propojení poznatků z oblasti neurověd o vrozeném nastavení a fungování mozku a principů koučinku, díky kterému se cizí jazyk můžete učit efektivně a rychleji a vaše důvěra ve vlastní jazykové a komunikační dovednosti poroste.

Jak Neurolanguage Coaching® funguje?

Využití poznatků neurovědy o fungování mozku

Individuální nastavení výukových metod

Intenzivní práce s motivací a cíli

Identifikace bloků a jazykových brzd

Využití poznatků o fungování mozku

Neurolanguage Coaching® vychází z poznatků neurovědy o vrozeném nastavení mozku a způsobu, jak a za jakých podmínek se nejraději a nejlépe učí, které techniky mu pomáhají při osvojování nových gramatických pravidel, nové slovní zásoby s ohledem na věci a informace, které již zná a má je ukotvené. Jak funguje dlouhodobá a krátkodobá paměť a co to znamená myslet v cizím jazyce. Co mu pomáhá vypořádat se stresovou situací ve spojení s učením se novým věcem a jak reaguje na pozitivní podněty.

Učení cizího jazyka přináší změnu, což je něco, čemu mozek přirozeně vzdoruje. Neurolanguage Coaching® proto také pracuje s odstraněním mentálních bloků, které vám brání v tom, abyste se cizí jazyk opravdu naučili. Pozornost se obrací na vlastní změnu postoje a na konkrétní kroky, které k ní povedou.

Individuální nastavení výukových metod

Každý člověk je jedinečný a učí se jiným způsobem. Podle typu osobnosti máme  všichni naprosto odlišné potřeby, jinou motivaci, rozdílná očekávání. Každý z nás je nadaný na něco jiného, lišíme se v tom, co nás baví a zajímá. Učíme se různě rychlým tempem. Proto je Neurolanguage Coaching® orientovaný na klienta samotného a jeho individuální potřeby.

Mnoho lidí velmi rádo čte a jsou nadšení, když mohou něco napsat. Někdo si informace zapamatuje, když je slyší. Někoho fascinují souvislosti, vzorce a pravidla. Velmi mnoho lidí přemýšlí v obrazech a pracuje s představivostí. Někomu vyhovuje, když se při přemýšlení prochází, protože jen tak se může lépe soustředit.

Neurolanguage Coaching® tento individuální učební styl pomáhá objevit, dál ho rozvíjet a posilovat.

Klient dostává příležitost a prostor, aby se spolupodílel na svém studiu výběrem materiálů, aktivit a technik učení, které mu jsou vlastní a kterého motivují. Tím se zvyšuje nejen jeho sebedůvěra a zájem o cizí jazyk, ale i pravděpodobnost, že v něm rychleji uspěje.

Klient přebírá zodpovědnost za svůj pokrok. Neurolanguage Coach® ho na cestě ke změně podporuje, pomáhá mu rozvinout jeho potenciál a nasměrovat jeho pozornost na to, co ho baví a přináší mu radost.

Intenzivní práce s motivací a cíli

Každého člověka vede ke studiu cizího jazyka něco jiného a přichází s jinou motivací. Prvním krokem Neurolanguage Coachingu® je objevení této motivace a odhodlání u každého klienta, protože je pro úspěch ve studiu zásadní. Motivace jde ruku v ruce s nastavením správných cílů (krátkodobých i dlouhodobých), které jsou zvládnutelné a přirozeně klienta vedou k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti. 

Pokud se člověk začne učit cizí jazyk, má jediný cíl. Naučit se ho. Tento cíl je však příliš všeobecný, velmi těžko uchopitelný a obtížně dosažitelný. V tuto chvíli vstupuje do hry Neurolanguage Coach®, který klientovi pomůže na základě vhodně zvolených koučovacích otázek zhodnotit a nastavit si reálné a splnitelné cíle spojené s osvojováním si jazykových schopností a dovedností. Dobře nastavené cíle tak klienta budou podněcovat k růstu. S každým splněným cílem také poroste jeho důvěra ve vlastní schopnosti. V Neurolanguage Coachingu® se nastavují cíle zaměřené na oblast gramatiky (mechanical goals) a na oblast komunikačních dovedností (mastery goals).

V průběhu výuky se motivace i cíle průběžně vyvíjí a mění podle toho, jak se klientovi zvyšuje sebedůvěra v používání cizího jazyka.

Identifikace bloků a jazykových brzd

Každý člověk je jedinečný a s učením cizího jazyka má svoji vlastní pozitivní, ale často i negativní zkušenost. Většinou si ji nese ještě z doby, kdy chodil do školy, navštěvoval jazykový kurz, setkal se s učitelem nebo lektorem, který ho svým hodnocením a přístupem nemotivoval a neinspiroval. Nejčastějšími bloky jsou emoce spojené se selháním, strachem z neúspěchu, s bezmocí, s pocitem méněcennosti.

Klienti pak sami sobě říkají:

„Nejsem dost dobrá.“ „Nikdy se anglicky nedokážu naučit.“ „Mám naprosto příšernou výslovnost a nikdo mi nerozumí.“ „Přemýšlím, že to úplně vzdám.“

V takové chvíli Neurolanguage Coach® pozorně naslouchá a pomocí otázek naviguje celou konverzaci směrem k řešení problému, společně s klientem hledají nové možnosti, které povedou ke změně jeho postoje k sobě samotnému a zároveň i k učení cizího jazyka, k posílení důvěry v jeho vlastní schopnosti.

Historie Neurolanguage Coachingu®

V roce 2009 založila Rachel Marie Paling společnost ELC® (Efficient Language Coaching). V průběhu dalších deseti let pracovala na definici a konceptu metody Neurolanguage Coaching®, která propojuje principy a nástroje klasického koučinku, poznatky neurovědy o vrozeném nastavení a fungování mozku se studiem cizích jazyků.

Neurolanguage Coaching® je akreditovaný ICF (International Coach Federation) a certifikovaný ELC®.

„Potřebovala jsem se v angličtině konečně "odrazit z místa" a pokročit na vyšší úroveň. V té době jsem o své angličtině dost pochybovala a to mě nejvíce svazovalo. Kurz mě ale nesmírně nadchl. Lektorka má dar vtáhnout zájemce do anglického světa a nadchnout jej pro věc.“
Štěpánka Tomáškovárecepční Lázně Aurora, Třeboň
„Pokud potřebujete opravdu kvalitní němčinu nebo angličtinu a ještě to chce spojit s historií, akademickým prostředím a osobnostním rozvojem, Mirka je ta pravá koučka, na kterou se můžete s důvěrou obrátit.“
Mgr. Eva PěčkováNeurolanguage Coach®, www.jazykovy-expert.cz

(1) Metoda a koncept Neurolanguge Coaching® je registrována v USA a Evropě jako obchodní značka pod jménem Rachel Marie Paling a akreditována International Coaching Federation / ICF