Kreativní toulky krajinou německého jazyka

Místo: České Budějovice
Termín:  21.3. 2024

Čas: od 16.00 do 19.00

Cena: 1200,-

V ceně kurzu jsou zahrnuty doprovodné materiály a  občerstvení.

Co vás v kurzu čeká?

Ráda objevuji svět kolem sebe pomocí všímavosti a bdělé pozornosti.

Ve svých jazykových kurzech tuto techniku používám velmi ráda. Má totiž zázračné účinky. Působí jako balzám na duši mých studentek, zbavuje je jejich mentálních bloků a strachů spojených s učením cizích jazyků.

Pomáhá jim uvědomovat si a být pozorná k zážitkům, které se dějí v přítomném okamžiku.

Skrze tuto techniku se učí soustředit a zaměřit svoji pozornost na jednu věc, na jednu konkrétní činnost.

Skrze všímavost také mnohem lépe vidí věci v novém světle, více si všímají i drobných či sotva patrných detailů. Získávají větší důvěru ve své schopnosti a dovednosti.

Tento kurz by měl být tedy krásnou a zábavnou cestou k poznání sebe sama prostřednictvím němčiny, na jejímž zdokonalování budeme pracovat především.

Tento kurz je pozvánkou k toulkám krajinou německého jazyka, kde zároveň propojíme principy všímavosti a bdělé pozornosti s kreativitou.

Inspiraci budeme hledat v tom, čím jsme obklopeni - v přírodě, v umění, v literatuře, v hudbě - ve světě vůní, chutí, barev a zvuků.

Podíváme se na slovní zásobu, kterou nenajdete v učebnicích, ale určitě ji uslyšíte na ulici, ve filmech, objevíte v knížkách.

V kurzu bude také dán prostor pro čtení a psaní příběhů. Budeme si povídat o knížkách a naučíme se, jak se stát aktivním čtenářem a jak využít potenciál knížek pro zlepšení se v cizím jazyce.

A budeme psát. Hodně psát a učit se přemýšlet a vyjadřovat své myšlenky v němčině.

Kurz vám pomůže objevit nejen vaše dosud skryté dary, dovednosti a schopnosti. Ukáže vám, jak se můžete němčinu učit úplně jiným, radostným, a troufám si tvrdit, i léčivým způsobem.

Pro koho je kurz určen:

  • pro pokročilé student(k)y na úrovni B1 a výše
  • pro každého, kdo rád zkouší nové věci
  • pro každého, kdo chce propojit osobní rozvoj se zdokonalováním němčiny
  • pro každého, kdo milujete výtvarné umění, literaturu, hudbu a vůni koření a dálek

Z témat, kterým se v kurzu budeme věnovat, vybírám:

Strach je můj přítel

Najdi radost v maličkostech

Za zvuků hudby

Zastav se a přivoň si k růžím

Co si z kurzu odnesete?

Věřím, že spoustu inspirace a hlubší porozumění sebe sama. 

Prohloubíte si svůj vztah k němčině. Budete sebevědomější v jejím používání.

Osvojíte si techniku všímavosti a bdělé pozornosti a bude ji moci uplatnit nejen při učení angličtiny, ale i v každodenním životě. 

Budete zkoušet nové, neobvyklé věci.

Reference účastníků:

„S Mirkou se jazyk "neučíte", nýbrž vstřebáváte se vším, co k tomu patří. Kurzy Mirky Smíškové rozhodně doporučuji, protože je v tomto směru, z mého pohledu a zkušeností, nepřekonatelná. Má drive a je dokonalý "parťák".“
Štěpánka Tomáškovárecepční Lázně Aurora, Třeboň
„Dokážete v člověku probudit touhu vědět víc a být lepší a lepší. V minulosti jsem prošla více jazykovými školami a zažila několik učitelů angličtiny. Jen o jednom učiteli bych dokázala říct, že byl super. Ale Vy jste ještě víc, Vy jste nadšenec a hlavně jste po mně "tvrdě" šla, v pozitivním slova smyslu. Já sama angličtinou nekončím, jsem nadšená, že paní Smíšková ovládá i německý jazyk a ráda bych s ní oprášila základy němčiny a rozmluvila se.“
Ing Michala Svobodováobchodní oddělení, Biogena CB spol. s r. o. 
„Po necelých deseti týdnech práce s Mirkou, jsem začala cítit jistotu v mluvení, porozumění, v myšlení. Prostě se cítím jistá. Mirce se podařilo změnit to, co se za léta jiným nedařilo.“
Mgr. Ivana Kozáková, Ph.D.BI/DWH Consultant, Adastra Praha
S Mirkou Smíškovou mne anglický jazyk začal opravdu bavit. Měla jsem pocit, že mluvím spíše se svojí „kamarádkou“ o zajímavých tématech. Cítila jsem se uvolněně. Hodina mi nakonec přišla velmi krátká. Povídala bych si s ní ráda dál. Nyní sleduji filmy a mluvím anglicky plynně. Vrhnu se i na četbu v angličtině, protože čtení knížek je mou velkou vášní. Na Mirce Smíškové oceňuji její zapálení pro práci, příjemný přístup, profesionalitu a schopnost vcítění se do druhého. Na její kurzy jsem se prostě a jednoduše těšila.
Miluše M. Kačírkováfinanční manažerka, Praha